Terápiák
Gyógypedagógia fejlesztésGyógypedagógusok: Fazekas Brigitta, Czumbil Emese, Hompóth Sarolta (Panni) és Menzák Szabina


Leggyakoribb tünetek, melyekre javasolt a gyógypedagógiai fejlesztés:
- érzékszervi/észlelési rendellenességek
- értelmi fogyatékosság
- részképesség kiesés vagy gyengeség
- kommunikáció és megkésett beszédfejlődés
- tanulási nehézségek
- megismerési funkciók területén tapasztalt problémák és hiányosságok
- autizmus spektrumzavar
- téri orientáció zavara/gyengesége
- hiperaktivitás, figyelemzavar
- finommotorika és grafomotorika gyengesége
- mozgáskoordinációs nehézségek
- autonómia nehézkessége
- szociális és érzelmi rendellenességek
- általános készségek elsajátításának zavara
A terápia leírása Személyre szabott, komplex rehabilitációs és prevenciós tevékenységek sorozata, melyek a normál életkori szinthez képest elmaradt fejlődésmenetű képességeket célozza meg, egyéni illetve csoportos foglalkozások által.
A terápiát megelőzi egy komplex állapotfelmérés, mely egy részletes - a gyermek aktuális állapotát rögzítő - felmérés, ami támpontokat ad a foglalkozások irányultságát illetően.
A gyógypedagógiai fejlesztést fél évtól 14 éves korig ajánljuk gyermekeknek, így felölel több életkori periódust (korai fejlesztés, iskolaelőkészítő egyéni/csoport foglalkozás, tanulási képességek optimalizálása stb.). Az optimálisabb fejlődés elérése érdekében, szükség van a szülő aktiv együttműködésére, amikor is a fejlesztő feladatokat otthoni körülmények között tovább végzi a gyermekkel.

A gyógypedagógiai fejlesztés a következő területek fejlesztését célozza:
a.) Kognitív funkciók fejlesztése:
- figyelem és megfigyelőképesség (új és megszokott ingerek közötti különbség /azonosság megtalálása, mintamásolás stb.)
- érzékelés, észlelés (több érzékszervi csatornán keresztül történő észlelési tapasztalatok, téri viszonyok, egységben látás, alak-háttér különbségtétel)
- emlékezet (vizuális, akusztikus és verbális)
- gondolkodás (logikai szabályok elsajátítása, csoportosítás, problémamegoldás, analógiák megoldása, abszurditás, összehasonlítás, számfogalom, analízis-szintézis stb.)

b.) Manuális készségek fejlesztése:
- finommotorika (szem-kéz koordináció)
- grafomotorika(vonalvezetés, körülrajzolás)

c.) Kommunikáció fejlesztése:
- beszédindító gyakorlatok (zenei aláfestés, állatfigurák)
- aktív és passzív szókincs
- nonverbális kommunikáció (gesztusok, mimika, testtartás)

d.) Szociális képességek fejlesztése:
- kommunikációs gátak leépítése
- kommunikációs közegek létesítése (dialógusok használata, kérés)
- szociális adaptáció
- beilleszkedési gondok optimalizálása
- autonómia fejlesztése
- alapvető készségek fejlesztése

e.) Motoros képességek fejlesztése:
- kordinációs zavarok
- mozgáskorrekció
- kis és nagymozgások

Várható eredmények
A rendszeres és intenzív fejlesztés, az előírt otthoni gyakorlatok, a gyermekek globális fejlődését indíthatja el az elmaradást mutató területeken.


Illusztráció

Olvasson a további terápiákról!


Történet
A Páli Szent Vincéről nevezett Szatmári Irgalmas Nővérekről
Amikor Hám János püspök 1827-ben átvette a fiatal szatmári egyházmegye vezetését már látta, hogy nagyon sok teendője lesz a vallásos élet fellendítésének terén. Az egyik probléma amely leginkább foglalkoztatta, a leányifjúság nevelése volt. Kereste a módját annak, hogy ezen a téren is előrelépés történjen. A témáról beszélt Gonzeczky János tábori lelkésszel, aki abban az időben gyakran megfordult Bécsben is és kapcsolatban volt Leonhard Mihály bécsi tábori püspökkel.

Olvasson többet erről!


Terápiák
Logopédiai munka
A beszédhibák fogalomkörébe a kővetkező problémák tartoznak: megkésett nyelvi és beszédfejlődés, pöszeség, orrhangzós beszéd, dadogás, hadarás, hanghiba, beszédritmus zavar, kommunikációs nehézségek (pl. hallássérültek), tanulási zavarok (írás-olvasás zavarok, számolási nehézségek).

Olvasson többet erről!


Munkatársak
Tallián Krisztián gyermekpszichiáter főorvos
Magamról röviden annyit hogy 1998 – ban szereztem orvosi diplomát a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetemen , 2005-ben gyermekpszichiátriából szakvizsgáztam, 2011 óta pedig mint főorvos tevékenykedem . Szakterületemből adódóan a gyermekkori pszichés zavarok , fejlődési gondok (mentális retardáció, autizmus, tanulási problémák) , illetve a gyermek – és serdülőkori érzelmi , beilleszkedési zavarok felismerésével és kezelésével foglalkozom.

Olvasson többet erről!

Copyright © bsjk.ro